Cuba convoca a programas de ciencia, tecnología e innovación de interés sectorial