La derrota mercenaria se inició el 15 de abril de 1961